Czytaj artykuły - domeny regionalne

Po co rejestruje się subdomeny? Subdomena powstaje na podstawie uprzednio utworzonej domeny kluczowej. Znajduje się po lewej, a obie nazwy dzieli kropka. Subdomeny działają jako kompletnie odrębne adresy, czasem kierując użytkowników na inną usługę niż pierwotna witryna. Wybrana dla nich nazwa przez właściciela witryny internetowej ma od początku do końca odzwierciedlać jej zawartość i przeznaczenie, np. punkt sprzedaży bądź też blog. Subdomeny tworzy się zazwyczaj za pomocą szczególnych formularzy. Z kolei ich zawartość, jaka będzie ujawniana pod konkretnym adresem, wskazuje się za pośrednictwem rekordów domeny. Taka usługa jest przeważnie bezpłatna i odbywa się w ramach już zarejestrowanej domeny głównej. Użytkownicy mogą w następstwie tego uruchamiać nieskończenie dużo adresów w zależności od ilości powstających projektów.